logotyp

Zápis MŠ 2024/2025

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DUCHCOV, OSECKÁ UL. 1314/106 PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 2.5. – 16.5.2024

ZÁPIS DO MŠ OSECKÁ 1314/106, DUCHCOV

pro školní rok 2024/2025

termín zápisu: 02.05.2024-16.05.2024

 

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání:

1) Doklady, které je nutné v období zápisu předat ředitelce školy:

 • žádost o přijetí (formulář žádosti je zveřejněn k vytisknutí na webových stránkách škol vyzvednutí v mateřské škole od 02. 04. 2024). V případě, že podáváte žádost do více mateřských škol, napište na zadní stranu žádosti, kterou školu upřednostňujete. Po přijetí do požadované MŠ neprodleně kontaktujte ostatní MŠ, kam jste podali žádost, aby mohl být přijat další uchazeč.

 • doklad řádného očkování dítěte – zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře

 • kopii rodného listu dítěte, v případně osobního podání žádosti stačí předložit rodný list jen k nahlédnutí

2) Způsob doručení dokladů:

 • osobní podání, a to pouze dne 06.05. a 07.05. v době 9.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

 • zasláním do datové schránky ggskq3j

 • poštou na adresu Mateřská škola, Osecká 1314/106, Duchcov, 419 01

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: ms.osecka@seznam.cz

Doklady k přijímacímu řízení je možné doručit jen v době zápisu. Žádosti, které přijdou dříve nebo později, nebude možné do přijímacího řízení dle zákona zařadit.

3) Postup při zápisu

 • Ředitelka školy potvrdí formou SMS na telefonický kontakt zákonného zástupce přijetí Žádosti o přijetí a určí identifikační číslo, pod kterým je žádost zaevidována (prosíme o potvrzení přijetí SMS).

 • možnost nahlédnutí do spisu zákonnými zástupci bude v kanceláři ředitelky MŠ dne 17.05.2024

 • Ředitelka školy rozhodne podle kritérií do 30 dnů od ukončení zápisu a výsledky přijímacího řízení zveřejní na webových stránkách školy a budově školy.

 • Organizační informace pro zákonné zástupce přijatých dětí budu zveřejněny na webových stránkách školy dle aktuální situace do 30. 06. 2024.

 • PŘEDPOKLÁDANÝ POČET VOLNÝCH MÍST: 12

Mateřská škola Duchcov, Osecká ul. 1314/106, příspěvková organizace

Osecká ul. 1314/106
419 01 Duchcov

IČ: 70695814
DIČ: CZ70695814

Pevná linka: 417 835 686
Mobil: 736 613 237
E-mail: ms.osecka@seznam.cz
Web: https://www.msosecka.cz

Datová schránka: ggskq3j
Číslo účtu: 24439501/0100
Zřizovatel: Město Duchcov

Berušky +420 739 270 808
Motýlci +420 603 167 111

Created by © 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign