O škole

Bc. Andrea Illešová  |   1350x  |  

Mateřská škola je dvoutřídní. Děti jsou ve věkově smíšených třídách - Berušky a Motýlci. Mateřská škola se nachází na okraji města Duchcov v blízkosti areálu Bažantnice a Základní školy.

V objektu MŠ se nachází rozsáhlá, členitá zahrada, kterou děti s pedagog. pracovnicemi maximálně využívají. Na školní zahradě mají děti možnost využití několika herních prvků, zahradního domku a pískoviště. Mateřská škola je pravidelně vybavována novým nábytkem, velkým množstvím hraček a výchovných pomůcek, které u dětí rozvíjí tvořivost, fantazii a chuť si neustále hrát se svými kamarády. V létě 2021 proběhla rekonstrukce školní zahrady (nové chodníky, venkovní učebna)

Školní vzdělávací program nese název: "Po chodníčku poznání objevíme svět".

V Mateřské škole se snažíme o to, aby se u nás děti cítily uvolněně, spokojeně, prostě jako doma. Věnujeme se rozvoji individuality každého dítěte a snažíme se o to, aby se děti naučily i zásadám soužití v kolektivu, umění podřídit se kolektivu, pomáhat druhým, slabším a mladším kamarádům nebo se naopak přiučit něčemu novému od dětí starších. Chceme, aby se do výchovně vzdělávacích aktivit zapojili i rodiče a pomohli nám tak působit na děti jednotně. Jde nám přece o společnou věc: Aby byly děti šťastné!

Aktuality
Zveřejněno: 11.6.2023
Přerušení provozu MŠ v srpnu 2023

Ředitelka MŠ Bc. Andrea Illešová oznamuje, že na základě vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání § 3, odst.1, a po dohodě se zřizovatelem Města Duchcov, bude přerušen provoz MŠ Osecká, Duchcov v době 01.08.2023 do 31.08. 2023(23 pracovních dní) Náhradní MŠ v době přerušení provozu v naší mateřské škole bude MŠ Velká Okružní.

Zveřejněno: 28.7.2022
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 Mateřská škola Duchcov, Osecká ul. 1314/106, příspěvková organizace


Město Duchcov

Odbor školství a kultury

Ing. Jitka Pajerová


Věc: Hlášení o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2022/2023Oznamuji stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále pak dle prováděcí vyhlášky č.46/2006, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.


Od 1.9.2022 činí výše úplaty za předškolní vzdělávání 400,-Kč měsíčně.V Duchcově dne 21.07.2022 Bc. Andrea Illešová,

ředitelka školy

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 2. října 2023
a svátek má Olivie a Oliver.

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.